W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

×
Pracownia: +48 (32) 278 45 40 / Salon wystawienniczy: +48 (32) 384 74 61
Pracownia konserwatorska Art-reno. Meble antyczne.
Art-Reno
35 lat doświadczeń na rynku europejskim
Facebook Aukcje Art_Reno na Allegro

Regulamin płatności

1. Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.art-reno.com.pl

Platforma prowadzona jest przez Pracownię Renowatorską Art Reno., ul. Hagera 55, 41-800 Zabrze, NIP: 648-010-54-45, REGON: 008060740.

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym www.art-reno.com.pl będziemy nazywać „klientem”.

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług niniejszego sklepu internetowego.

2. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Polityką Prywatności Pracowni Konserwatorskiej „Art Reno”, informujemy Państwa, że dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w przypadku zakupu przedmiotu w sklepie www.art-reno.com.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy Art Reno zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być usunięte z platformy internetowej po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu (drogą mailową).

3. Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep za pośrednictwem 
www.art-reno.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.

W przypadku zakupu określonego towaru klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. Sklep wystawia faktury VAT marża.

4. Przebieg transakcji

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wypełnia formularz zapytania o przedmiot na platformie www.art-reno.com.pl , następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy www.art-reno.com.pl. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży również w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

Zmianę do swojego zamówienia klient może wprowadzać jedynie do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient ma prawo również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.

Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu wiadomości elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem.

Klient po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar oraz koszty przesyłki w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu Dotpay lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt.

W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

5. Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do klienta:

a)      przelewem bankowym, na wskazane konto bankowe

b)      kartami płatniczymi przy użyciu Dotpay

6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy musi być poparte pisemnym oświadczeniem klienta.

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Klientowi zwracane.


Towar zwracany nie może nosić oznak uszkodzeń. Każdy przedmiot musi być kompletny i prawidłowo zapakowany.


Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.


Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres firmy „Art Reno”. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni. Spółka poinformuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Rozwiązanie reklamacji może nastąpić przez:


a) obniżenie ceny zakupu,
b) naprawy przedmiotu jeżeli będzie to możliwe.

Zwrot gotówki w ramach reklamacji jest tylko możliwe w przypadku zniszczenia przedmiotu w trakcie transportu. „Art Reno” nie odpowiada za reklamacje dotyczące stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ewentualne wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu. 


7. Procedura rezerwacji towarów

Użytkownik ma prawo do zarezerwowania wybranego towaru na platformie www.art-reno.com.pl . Rezerwacja jest możliwa tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za rezerwację towaru. Istnieją następujące rodzaje rezerwacji:

a) Rezerwacja podstawowa: Rezerwacja, która zablokuje kupno produktu dla pozostałych użytkowników. Będą mogli oni jednak także zarezerwować produkt.
b) Rezerwacja z ukryciem produktu: Rezerwacja, na czas której towar nie będzie widoczny w sklepie dla pozostałych użytkowników

Wysokość opłaty za rezerwację podstawową lub z ukryciem produktu jest uzależniona od długości trwania rezerwacji.

Rezerwacje produktów aktywują się po dokonaniu płatności za całe zamówienie rezerwacji.
W przypadku nie ukończenia płatności nie jest możliwa próba jej ponowienia. Należy złożyć ponownie rezerwację.


8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2019