W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

×
Pracownia: +48 (32) 278 45 40 / Salon wystawienniczy: +48 (32) 384 74 61
Pracownia konserwatorska Art-reno. Meble antyczne.
Art-Reno
35 lat doświadczeń na rynku europejskim
Facebook Aukcje Art_Reno na Allegro

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu sklepu art.-reno.com.pl

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.art-reno.com.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest ART-RENO RAJNER SMOLORZ Koncesjonowany Zakład Handlu Zagranicznego Export-Import Mebli Pracownia Konserwatorska ul. Hagera 55, 41-800 Zabrze PL. e-mail: info@art-reno.com.pl t.: +48 32/ 278 45 40 NIP PL 6480105445, zwana dalej „AR”
 3. Dane osobowe zbierane przez „AR” za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 

Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. składania zapytań przez formularz kontaktowy w Sklepie Internetowym, w celu odpowiedzi na zapytania klientów. Podstawa prawna: niezbędność do odpowiedzenie na zapytania klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. W przypadku składania zapytań przez formularz kontaktowy w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; nr telefonu, imię i nazwisko.
 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. Adres e-mail
  2. Dane adresowe: Kod pocztowy i miejscowość, Kraj (państwo),  Ulica z numerem domu/mieszkania i nr telefonu
 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Przekazanie danych osobowych do “AR” jest dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 8.  

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta “AR” przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom “AR” co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 1. 1. Podmioty przetwarzające. “AR” korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie “AR”. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hosting, usługi księgowe czy systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 2. 2. Administratorzy. “AR” korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 4. Dane osobowe Klientów przechowywane są
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez “AR” tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić “AR” i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez “AR” tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane: firmie kurierskiej lub firmie transportowej - w celu dostarczenia zamówionych towarów.
  4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B.
  5. W przypadku skierowania żądania “AR” udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 

Polityka plików cookies

 1. Strona internetowa „AR” korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jej funkcjonowania
 2. Dla celów statystycznych strona „AR” jest zintegrowana z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi Google Analytics.
 3. Również w celach statystycznych oraz aby skuteczniej docierać do innych użytkowników wykorzystuje ciasteczka dostarczane przez Google AdWords i Facebook.
 4. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika.
 5. Klient może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce „ustawienia”.
 6. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia Klienta.
 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody jakiej udzielił „AR” - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. Prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, „AR” spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – “AR” nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Wszelkie żądania wymienione w punktach od 1 do 7 – należy kierować do „AR” drogą mailową: 
  info@art-reno.com.pl
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym “AR” poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@art-reno.com.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.